Material Canicross

Per fer canicross es necessita material específic per el corredor i per el gos per tal de reduir al mínim el risc de lesions.

No presentar material específic és motiu de desqualificació, no es podrà participar a la cursa i no es retornarà el cost de la inscripció

ARNES DE TIR

L'arnes de tir s'ha de adaptar a la mida del gos per garantir una distribució correcta de la força de tir. Presenten un reforç tou en determinades zones (coll, esternon, i axiles) per evitar el fregament exessiu i repartir la força de tir.

LINEA DE TIR AMORTIGUADA

 
Es tracta de una linea de 2 metros, tipicament de material sintetic, que presenta una part central elastica. La seva funció es amortiguar els impactes de les estirades en la espalda del corredor i del gos. 

CINTURÓ PER EL CORREDOR

Es un cinturó lumbar amb amplada suficient per agafar almenys dos vertebres i aixi evitar lesions a la zona lumbar del corredor. S'uneix amb un mosqueto a la linea de tir.

MOSQUETÓ D'ALLIBERAMENT RÁPID Es un mosquetó que en situacions d'emergencia permet un alliberament immediat del corredor i la linea de tir amb gossos. En les curses puntuables per les competicions oficial es obligatori el seu ús. 
PODEU COMPRAR MATERIAL COM AQUEST EN LES SEGUENTS WEBS: